Davet

Değerli Katılımcılar,

Sizleri 08 - 10 Ekim 2020 tarihlerinde Biruni Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Ebelik” ana temalı 3. Uluslararası & 4. Ulusal İstanbul Ebelik Günleri Kongresi’ne davet etmekten onur duyuyoruz.

Kongremiz ebelik mesleğinin güçlendirilmesi yolunda işbirliği içinde olmak, birlikte hareket etmek, bilgi paylaşımında bulunmak, karşılıklı etkileşim ve iletişimimizi artırmak, bilimsel gelişme ve mesleki örgütlenmeye hizmet etmek amacıyla düzenlenmektedir. Kongre organizasyonunda İstanbul ilinde ebelik eğitimi ya da uygulamasında paydaş olan ve İstanbul’da hizmet veren 26 hastane, 9 üniversitenin yanı sıra, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ebeler Derneği, Anadolu Ebeler Derneği, Ebelikte Araştırma Derneği yer almaktadır. Kongrede çok sayıda alanlarında uzman, profesyonel, akademisyen kişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları, değişim ve yeniliklerin tartışılacağı, kurs, konferans, panel, sözel ve poster bildiri oturumları yer alacaktır. Kongrenin bilimsel yönden meslektaşlarımızla bir paylaşım ortamı oluşturması ve mesleğin toplumsal önemine, sorunlarına dikkat çekmesi bakımından yararlı olacağını düşünüyor, başarılı bir kongre olmasını diliyoruz.

Sizleri kongremizde görmekten mutluluk duyacağımız belirterek katılımınız bekliyor ve saygılar sunuyoruz.

KONGRE BAŞKANLARI
Prof.Dr. Sevim SAVAŞERProf.Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ