Bildiri Özeti

Bildiri Gönderme Kuralları

 • Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Bildiriler sisteme, Türkçe ve İngilizce olarak her iki dilde yüklenmelidir.

 • Bildiri özetleri en geç 09 Mart 2020’ye kadar gönderilmelidir. Bu tarihten sonra gelecek özetler dikkate alınmayacaktır.

 • Bildiri özetleri, kongre sayfasında elektronik ortamda sisteme yüklenmelidir. Posta, faks ya da e-mail yolu ile gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Bildiri özeti gönderimi sisteminde ilk giriş için bir kullanıcı hesabının oluşturulması gereklidir. Daha sonra oluşan bu kişisel sayfanızdan bildiri özetlerinizi sisteme yükleyebilirsiniz.

 • Birden fazla bildiri özeti ile kongreye katılabilirsiniz.

 • Bildiri özeti kabulü için yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Belirlenen son bildiri gönderim gününe kadar hiçbir ödeme yapılmamış bildiriler değerlendirilmeye alınmayacak, programda, kongre kitabında yer almayacaktır.

 • Hazırlanacak bildiri özetleri hiçbir yerde yayınlanmamış, özgün bir araştırma veya derleme niteliğinde olmalıdır.

 • Gönderilen bildiriler kongre bilimsel kurulunda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecektir.

 • Yazarlar bildirilerini poster veya sözlü sunum olarak seçebilecek ancak gerekli durumlarda Kongre Bilimsel Kurulu tercih yapabilecektir.

 • Kongre Bilimsel Kurulu bildirinin kabul veya reddi konusunda son kararı verecek, gerekli görürlerse yazarlardan düzeltme isteyebilecektir.

 • Sunum yapacak yazar bildiri özetinde belirtilmelidir.

 • Kabul edilen bildirinin sunum şekli, yeri ve zamanı sorumlu yazarın sisteme kayıt olurken belirttiği e-mail adresine otomatik olarak gönderilecektir.

 • Sözel sunum veya poster olarak kabul edilen tüm bildiri özetleri bildiri kitabında basılacak ve tüm katılımcılara dağıtılacaktır.

 • Sistem üzerinden son bildiri gönderim gününe kadar istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.

 • Bildiri özetini yayınlamaktan vazgeçme ya da yazar isimlerinde değişiklik gibi durumlarda kongre sekreteryası ile iletişime geçilmelidir. Bildirinizde yapmak istediğiniz değişiklikleri ifade eden bir e-maili kongre sekreteryasına (istanbulebelikgunleri2020@gmail.com) son bildiri gönderim tarihine kadar iletmelisiniz. Aksi taktirde bildiriniz sisteme yüklediğiniz şekli ile yayınlanacaktır.

 •  

  Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 • Özetler Times New Roman karakterinde, 12 punto olarak, 1,5 satır aralığı ile yazım ve imla kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

 • Başlık büyük harflerle, yazarların ad/soyadları ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

 • Yazarların unvanı, çalıştığı kurumlar ve sorumlu yazarın iletişim adresi belirtilmelidir.
 • Özet, başlık ve yazar bilgileri hariç 250 kelimeyi aşmayacak şekilde verilmelidir.

 • Bildiri özetlerinde; giriş ve amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler alt başlıkları olmalı ve en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır.

 • Özet metnin içerisine tablo, grafik veya resim eklenmemelidir.

  Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Her bir poster 50x70 cm boyutlarında olacak şekilde PDF formatında hazırlanmalıdır. Hazırlanan posterler 04 Ekim 2020 tarihine kadar istanbulebelikgunleri2020@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmelidir.

  Sözel Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Sözel bildiri süresi 7 dakika sunum, 3 dakika tartışma olarak belirlenmiştir. Sözel bildiri sunumları, sunum yapacak yazarın önceden kaydedilmiş maksimum 7 dakikalık video-sunumunu 4 Ekim 2020 tarihine kadar istanbulebelikgunleri2020@gmail.com adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

 • Sözel bildiriler ilgili oturumda yazarların biri tarafından online sunulacaktır. Bildiri sunum tarih ve saati ile ilgili ayrıntılı bilgiler iletişimden sorumlu yazara kongre sekreteryası tarafından bildirilecektir. Sözel bildiri sunumunuz, online bildiri sunum salonlarında oturum başkanları ve diğer katılımcılarla gerçekleşecektir. Sözlü bildiri kayıt video-sunumunuz kongremizde sözel bildiriler alanında kongre süresince yayınlanacak olup, kongre katılımcıları diledikleri zaman ilgili linke tıklayarak video sunumunuzu izleyebileceklerdir. Kongre süresi boyunca katılımcılar kongre portal üzerinden sizlere sunumunuzla ilgili mesaj gönderebilecek ve sorular sorabilecektir. Bu nedenle, kongre süresince kongre portalında yer alan mesaj kutunuzu kontrol etmenizi rica ederiz.